Waarom Solvest?

Wij bieden expertise voor directie en management en bieden financiële zekerheid door middel van kapitaal.

Solv[est]

Staat voor oplossend vermogen voor complexe ondernemersvraagstukken. De partners binnen Solvest hebben ruime ervaring in verandermanagement en het besturen van (middel) grote ondernemingen in complexe situaties. Anticiperen op continue veranderende (markt)omstandigheden en dat vertalen naar het optimaliseren van de eigen bedrijfsprocessen. Met focus in lijn brengen van sales en business development met de operatie en finance.

[Sol]vest

Staat voor Invest. Solvest investeert in ondernemingen waarin zij meent toegevoegde waarde te kunnen leveren. Die toegevoegde waarde zal minimaal bestaan uit financiële middelen en het ondersteunen van de directie met het beschikbaar stellen van ervaren verandermanagers. Deze unieke combinatie van geld en verandercapaciteit maakt het dat er een groot commitment ontstaat om de uitdagingen van het bedrijf in kwestie te tackelen. Wat Solvest dan ook uitdrukkelijk niet wil zijn is louter financier of louter leverancier van verandercapaciteit. En de stoel van CEO binnen het bedrijf ambiëren wij ook nadrukkelijk niet. Wel kunnen aangesloten bedrijven gebruik maken van het netwerk aan bedrijven en personen die aan Solvest zijn gelieerd.